Regler omkring lagring af cookies
og lignede teknologier

Den korte version:

Hvornår benyttes Cookies:

Når du besøger en hjemmeside, som f.eks. www.mira.dk, så gemmes der en cookie på din computer, tablet, mobil eller anden enhed.
Mira benytter f.eks. denne cookie til at se, hvor mange sider du besøger på www.mira.dk og hvor mange gange på 1 måned du besøger www.mira.dk  
Webshops benytter ofte en cookie teknologi, til at sikre at hjemmesiden husker, hvilke varer du lægger i indkøbskurven.
Benyttede disse webshops ikke en cookie teknologi, så ville du risikerer at din indkøbskurv automatisk blev tømt, hver gang du skiftede side ind på webshoppen.  
Andre benytter cookies til at sikre sig, at man som bruger ikke får vist de samme reklamer gentagende gange

Hvad er en Cookie:
En Cookie er normalvis en passiv fil, som gennemes på din computer når du f.eks. besøger en hjemmeside
En Cookie er normalvis ikke en ondsindet fil og den har ingen mulighed for at gøre skade på din computer, ligesom at den ikke har mulighed for at videregive information om hvem, du som person er.
Du forbliver kortsagt anonym, selvom der lageres en Cookie på din computer.
 
Værktøjer, som benytter Cookies:

Der findes mange værktøjer til hjemmesideejere, som benytter cookies.

 

buenasalud365.com/lorazepam-1mg

buenasalud365.com

 


Et populært værktøj for hjemmesideejere er Google Analytics.
Google Analytics er et værktøj, som gør det muligt for hjemmesideejere at følge med i deres brugers færden på hjemmesiden.
Her får hjemmesideejeren, en unik mulighed for at se hvor lang tid hans besøgende bruger på hans hjemmeside.
Han får mulighed for at se, om gæsterne har besøgt hans hjemmeside via en computer, en tablet eller en anden enhed.
Dog har man som udgangspunkt, intet at frygte som gæst på hjemmesider, som benytter Google Analytics, da Google Analytics ikke indsamler noget om, hvem du er og hvad du ellers bruger din computer til, man kan sige at du blot bliver et anonymt nummer, i en lang række af anonyme numre og derfor har hverken hjemmesideejeren eller nogen anden mulighed for at se hvem, der gemmer sig bag dette nummer.

Hvem skal oplyse omkring brugen af Cookies:
Som udgangspunkt, så skal alle der har en hjemmeside, som benytter Cookies eller en teknologi, som kan sidestilles med denne, oplyse deres brugere omkring det.

Hvad skal man som hjemmesideejer minimum gøre, for at overholde lovgivning omkring Cookies:

Itst.dk skriver følgende i § 3:
Fysiske eller juridiske personer må ikke lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr eller lade tredjepart lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, hvis slutbrugeren ikke giver samtykke hertil efter at have modtaget fyldestgørende information om lagringen af eller adgangen til oplysningerne. Stk. 2. Information, jf. stk. 1, er fyldestgørende, når den som minimum ”

1) fremstår i et klart, præcist og letforståeligt sprog eller tilsvarende billedskrift,

2) indeholder oplysning om formål med lagringen af eller adgangen til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr,

3) indeholder oplysninger, der identificerer enhver fysisk eller juridisk person, der foranstalter lagringen af eller adgangen til oplysningerne,

4) indeholder en umiddelbart tilgængelig adgang for slutbrugeren til at afslå samtykke eller tilbagekalde samtykke til lagringen af eller adgangen til oplysninger samt en klar, præcis og letforståelig vejledning om, hvordan slutbrugeren anvender en sådan adgang og

5) er umiddelbart tilgængelig for slutbrugeren ved samlet og tydeligt at blive meddelt denne. Desuden skal information, når der sker lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr igennem en informations- og indholdstjeneste, være vedvarende tilgængelig for slutbrugeren ved en direkte og tydeligt markeret adgang på den pågældende informations og indholdstjeneste.”

Dine hjemmesidebesøgende skal kort fortalt, altid havde adgang til information omkring formålet med dine cookies og hvem der har adgang til disse informationer.
Dvs. at du på hver eneste underside, på din hjemmeside, er nød til at informerer dine under om at du benytter Cookies og hvad de benyttes til.
Det kan man f.eks. gøre ved at du tilføjer dette logo på skabelonen på din hjemmeside og så sætter den til at linke til en underside på din hjemmeside, hvor du informerer omkring din brug af Cookies.

Derudover er du nød til at indhente dine hjemmesidegæsters accept, af at du benytter Cookies. 

Itst.dk formulerer det på følgende måde:

At samtykket skal være frivilligt indebærer bl.a., at brugere skal have et faktisk valg. I frivilligheden af samtykket ligger også, at brugere skal have mulighed for at tilbagekalde et allerede afgivet samtykke, jf. også kravet til information i bekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 4.
 
Dette kan gøre på mange måder, men som udgangspunkt, er det dig, som kender din hjemmeside og dine kunder bedst.
Du kan derfor vælge at indhente deres sammentykke, ved at have en boks på din hjemmeside, hvor dine kunder aktivt skal klikke ”Jeg accepterer Cookies”.  

Det er vigtigt at du giver dine hjemmesidebrugere tilgang til information omkring Cookies, sådan at de kan træffe et reelt valg. Dette kan du f.eks. gøre, ved at linke til denne beskrivelse på www.mira.dk.
Derudover er det en fordel, at du linker til beskrivelsen på www.mira.dk omkring fjernelse af Cookies, da dette kan hjælpe dine hjemmesidegæster til at træffe det korrekte valg.  
 
Accepterer dine hjemmesidebesøgende ikke din brug af Cookies, må du gerne nægte dem adgang til din hjemmeside eller dine tjenester.

Der findes, som tidligere nævnt, på nuværende tidspunkt ingen konkrete regler for hvordan du skal indhente denne accept fra dine kunder og på nuværende tidspunkt, benytter mange hjemmesider derfor ”viljetilkendegivelse” , som Itst.dk beskriver på følgende måde:

Brugeres viljetilkendegivelse står helt centralt i indhentningen af et samtykke. En tjenesteudbyder har pligt til at identificere en handling fra sine brugere, der med rimelighed kan tages til indtægt for en tilkendegivelse af deres vilje på et informeret grundlag. Det skal dog understreges, at vilje kan tilkendegives på en lang række forskellige måder, og at reglerne i bekendtgørelsen ikke tager stilling til, hvordan denne skal komme til udtryk. En viljestilkendegivelse kan være mange ting, herunder eksempelvis:

  • afkrydsning af en boks, klik på en knap eller udfyldelse af en formular i sammenhæng med relevant information på en tjeneste.
  • aktiv brug af en tjeneste, hvor det må forventes, at brugeren er informeret om, at der vil ske lagring af eller adgang til oplysninger (såfremt dette ikke er afslået).

Hvis du derfor, som hjemmesideejer forventer, at dine hjemmesidebrugere er informeret om at du benytter Cookies, så behøver du ikke indhente en yderligere accept.

Denne korte vejledning kan, hjælpe dig til at træffe det rigtige valg ang. Cookies på din hjemmeside.
Mira anbefaler derudover alle at læse Erhvervsstyrelsen.dk vejledning, som findes her

Hvem har tilgang til Cookieinformationerne fra Mira.dk.

Det har:
Mira InternetSolutions
Fabersvej 1
7500 Holstebro
Tlf: 9610 1510
salg@mira.dk

Hvis du har spørgsmål, kommentar eller andet til ovenstående, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Mira InternetSolutions ApS kan på ingen måde stilles til ansvar for fejl eller evt. bødetillæg, som måtte opstå ved brug af ovenstående information.

Nyheder

Udgivet d. 03.01.2020

Jysk IT Partner Aps overtager pr. 1. januar 2020 de fleste af Mira Internets daglige aktiviteter....

Læs mere

Sponsor for DM i H-Boat 2017
Udgivet d. 01.03.2017

Mira Internet er indtrådt som sponsor af hjemmeside til Danmarksmesterskabet for H-både 2017 som...

Læs mere

Hurtigere internet i følgende områder i 2016
Udgivet d. 12.02.2016

I 4 kvartal vil følgende centraler / fremskuddet centraler blive opgraderet rundt om i landet,...

Læs mere